Muridan
Geçmişten Günümüze Dergahlar

Hindistan'da Şeyh Abdülkâdir Câmii Ve Dergâhının Avlusu. Sene 1316/1900

Top