Muridan

"Allahümme Eslemtü Nefsi İleyke" Duası ve Anlamı

Allah’ım! İşimi Sana Ismarladım. Sırtımı Sana Dayadım

Peygamberimizin (s.a.v) in okuduğu ve tavsiye ettiği dualardan olan, "Allahümme Eslemtü Nefsi İleyke" duası:

Türkçe Okunuşu:

"Allahumme eslemtu nefsî ileyke ve veccehtu vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tu zahrî ileyke rağbeten ve rehbeten ileyke, la melcee ve la mencee minke illa ileyke, Amentu bi kitabikellezi enzelte ve nebiyyikellezi erselt."

Anlamı:

"Allah’ım! (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım." (Buhârî, Vudu 75)

Top