Muridan
O’nu  (s.a.s)  Böyle Sevdiler

O’nu (s.a.s) Böyle Sevdiler

“Bir defasında Abdullah b. Ömer’i (r.a) gördüm; Rasûlullâh’ın minberde oturduğu yere elini sürüyor, sonrada yüzünü sıvazlıyordu.”

Yüzünü Oklara Hedef Yapan Sahabe, Katâde (r.a)

Katade b. Numan (r.a) anlatıyor:

“Rasûlullâh’a (s.a.v) bir yay hediye edilmişti. Hz. Peygamber (s.a.v),  Uhud savaşının olduğu gün o yayı bana verdi. Ben de Rasûlullâh’ın önüne geçip yayın uç kısmı erinceye kadar ok attım. Bir an yerimden ayrılmadım ve yüzümü Rasûlullâh’ın yüzünün hizasında tutarak onu korudum. Oklarım bittikten sonra, ne zaman Rasûlullâh’a doğru bir okun atıldığını görsem, onu korumak için hemen yüzümü okun geldiği tarafa doğru çeviriyordum.”

 

Sevdiğin Kişinin Adını Zikret ki İyileşesin

Abdurrahman  b. Sa’d (r.a) anlatıyor:

“İbn Ömer’in (r.a) yanındaydım; birden bire ayağı kasıldı ve adeta felçli biri gibi hareket edemez hale geldi.

- Ey Ebû Abdurrahman (İbn ömer) ! Ayağına ne oldu, dedim.

- Şuradan şuraya kadar…damarlar birbirinin üzerine geldi, dedi.

- En çok sevdiğin kişinin adını an ki iyileşesin, dedim.

- Ya Muhammed (s.a.v), dedi ve o anda iyileşti.”

 

Abdullah ibn Ömer ve Sahabîlerin, Rasûlullâhın (s.a.v) Minberine Hürmetleri

İbrahim b. Abdurrahman b. Abdülkarî (r.a) anlatıyor:

“Bir defasında Abdullah b. Ömer’i (r.a) gördüm; Rasûlullâh’ın minberde oturduğu yere elini sürüyor, sonrada yüzünü sıvazlıyordu.”

 

Yezid b. Abdullah b. Kusayt (r.a) anlatıyor:

“Rasûlullâh’ın sahabelerinden bazılarını görüyordum; mescid boşaldıktan sonra Rasûlullâh’ın (s.a.v) sağlığında iken oturduğu minberin, Ravza-i Mutahhara tarafında olan kısmını sağ elleriyle tutuyorlar, sonra kıbleye yönelerek dua ediyorlardı.”

 

Yaşlı Bir Sahabînin, Rasûlullâh’ın (s.a.v) Emrini Yerine Getirme Hususundaki Titizliği

Haris b. Hazrec’in kardeşi olan Muhammed b. Eslem b. Bahre (r.a) çok yaşlanmıştı. Şehre (Medine’ye) indiği zaman, çarşı pazarda evin ihtiyaçlarını görür, sonra ailesinin yanına geri dönerdi. Eve gelip hırkasını çıkardığında eğer Rasûlullâh’ın (s.a.v) mescidinde namaz kılmadığını hatırlarsa,

- Vallahi ben bugün Rasûlullâh’ın (s.a.v) mescidinde iki rekat olsun namaz kılmadım. Hâlbuki O:

‘Sizden her kim bu beldeye uğrarsa, benim şu mescidimde iki rekat namaz kılmadan evine dönmesin!’ buyurmuştu, der sonra elbiselerini giyinip Medine’ye iner ve Mescid-i Nebevî’de iki rekat namaz kıldıktan sonra evine dönerdi.”

 

Sahabelerin Gece Namazlarında Dahi Rasûlullâh’ı (s.a.v) Taklit Etmeleri

Hz. Aişe (r.a) anlatıyor:

“Rasûlullâh’ın (s.a.v) bir hasırı vardı. Geceleyin onu (diklemesine koyarak insanların kendisini görmesini veya yanına yanaşmasını engelleyecek bir) hücre edinerek namaz kılar, gündüzleri ise sererek üstüne otururdu. Hz. Peygamber (s.a.v) böyle nafile namaz kılarken insanlar, O’nun namazına uyup namaz kılmaya başladılar, Rasûlullâh (s.a.v) ne kadar namaz kılarsa onlarda o kadar namaz kılarlardı. Nihayet geceleri Rasûlullâh’ın yanına gelenler çoğalınca, Peygamber Efendimiz (s.a.v) yüzünü onlara döndürdü ve şöyle dedi:

‘Ey İnsanlar! İbadetlerden ancak gücünüzün yettiği kadarını yapınız! Çünkü siz usanmadıkça Allah (c.c) usanmaz. Biliniz ki, Allah (c.c) katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır.’

 

Kaynak: HAYÂTܒS-SAHÂBE

Top