Muridan
Küsûf Namazı

Küsûf Namazı

KÜSÛF Namazı, günes tutuldugu zaman kılınan bir namazdır.

  Hicretin dokuzuncu yılında Rasûlullah Efendimiz’in, Hz. Mariye’den doğan oğlu İbrahim, henüz süt emen bir bebek iken vefat etti. Efendimiz onu gözyaşları içinde defnetti. Bu arada güneş tutulmuştu. Bazıları:

  “Güneş, İbrahim’in vefatı sebebiyle tutuldu” dediler.

  Hz. Peygamber, kendi derdini unuttu, ayağa kalktı:

  “Ey insanlar! Güneş de, ay da Allah’ın kudret ve azametine delalet eden iki varlıktır. Hiç kimsenin doğması ya da ölmesi sebebiyle tutulmazlar” buyurdu.

  Daha sonra insanları topladı ve uzun uzadıya namaz kıldırdı.

Top