Muridan
Mescid-i Aksâ Ziyareti

Mescid-i Aksâ Ziyareti

Muhterem Abdullah Demircioğlu Hocamızın Mescid-i Aksâ Ziyareti Öncesi Konuşması

Bismillahirrahmanirrahim

Allah Azimüşşan bu Mescid-i Aksâ ziyaretimizi, Kudüs ziyaretimizi kabul eylesin. O´na hamd ediyoruz. Rasulüne de salat ve selam olsun. Mescid-i Aksâ hakkında, yani bilinenlerin ötesinde daha bilinmeyen birçok şeyler daha vardır. Esas Mescid-i Aksâ´nın mübarek oluşu yer yüzünde ki mekanların üçüncüsü olarak mübarek kılınmıştır. Birincisi Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere, üçüncüsü de Mescid-i Aksâ´dır. Yani tarihi çok eski...

Cenab-ı Allah; “Kulunu bir gecede Mescid-i Haramdan, çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya ayetlerimizden bazılarını göstermek için götüren Allâh, her türlü eksikliklerden uzaktır. Şüphesiz O, işitendir, görendir.” buyuruyor.

Mescid-i Aksâ bu ayette belirtildiği üzere etrafı mübarek kılınmıştır. Onun için tarihi devirler içerisinde özellikle tevhid akidesi orada kökleşmiştir. Hz. Süleyman (a.s) orada ki, kendisinden sonra her hangi bir  kimseye onun saltanatı nasip olmamıştır...

  

Top