Muridan
Tahnik

Tahnik

Yeni doğan çocuğa tatlı bir şey çiğneyerek ağzına vermek, dudağına sürmek sünnet-i seniyedir. Bunu sâlih bir kimsenin yapması ise menduptur. Kuru üzüm ve şeker gibi tatlılarla yapılabilirse de kuru hurma ile yapmak müstehaptır, daha faziletlidir.

Esma b. Ebi Bekr dedi ki:

"Abdullah b. Zübeyr'e Mekke'de hamile kalmıştım, Medine'ye gelip Kuba'ya yerleştim ve burada doğurdum. Sonra bebekle Resulullah'ın (s.a.s) yanına geldim, bebeği alıp kucağına koydu, sonra bir hurma istedi, hurmayı alıp çiğnedi ve bebeğin ağzına sürdü. Bebeğin içine giren ilk şey Resulullah'ın (s.a.s) sürdüğü hurma oldu. Sonra tahnik yaptı (hurmayı damağına sürüp çocuğa dua etti) ve 'Allah mübarek etsin' dedi." (Buhari, 7/195, Müslim, 2147)

 

Aişe (r.a);

Resulullah'a (s.a.s) yeni doğan çocukların getirildiğini ve onlar için bereketle dua edip tahnik yaptığını bildirdi." (Ebu Davud, 5106, Müslim, 2147)

 

Ebû Musa (r.a) şöyle dedi ki:

"Bir çocuğum oldu, onu alıp Resulullah'a (s.a.s) getirdim. İsmini İbrahim koydu, çiğnediği hurmayı çocuğun damağına sürdü ve ona bereketle dua etti, sonra da bebeği bana verdi. Bu Ebu Musa'nın en büyük çocuğuydu." (Buhari, 10/478, Müslim, 2145)

Top