Muridan
Allâhümme Ecirnî mine'n-Nâr

Allâhümme Ecirnî mine'n-Nâr

"Allah'ım, Beni cehennem ateşinden koru!" Bu dua ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur:

 "Sabah namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa:

 'Allâhümme ecirnî minennâr / Allah'ım, beni Cehennem ateşinden koru!' de. Eğer o gün ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar.

 Akşam namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa:

 'Allâhümme ecirnî minennâr / Allah'ım, beni Cehennem ateşinden koru" de. Eğer o gece ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar."

 (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 234)

Top