Muridan
Ya Rabbel Alemin

Ya Rabbel Alemin

Muhterem hocamız Abdullah Demircioğlu´nun, Ramazan-ı Şerif ayının son cumasında yaptığı duâdır...

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da Cehennem ateşinden kurtulma ayı olarak Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) tavsiye etmiş olduğu bu Ramazan-ı Şerif ayında bu özelliğe kavuşanlardan bizi eyle, yâ Rabbi!
 
Bu üç özelliği elde edenlerden eyle bizi, yâ Rab!
 
Özellikle cehennem ateşinden bizleri, yâ Rabbel âlemin, kurtar bu günler hürmetine…
 
Yâ Rabbel âlemin!
 
O sırra erişmeyi bize nasip eyle, yâ Rab!
 
Yâ Rabbel âlemin!
 
Cumalarımızı, günlerimizi mübarek eyle, ibadet ve taatlarımızı kabul eyle. Korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımıza nail eyle. Hidayet verdikten sonra, yâ Rab, bizleri tekrar dalalete düşürme. Hidayetten ayırma, yâ Rab!
 
Ezanları, Kuranları bizden alma, yâ Rab! Susturma onları, yâ Rab! Düşmanlarımızı, vatan düşmanlarını, yâ Rabbel âlemin, Sana havale ediyoruz. Kahhar isminle kahreyle. Huzur bozanları, yâ Rabbel âlemin, Sana havale ediyoruz. Sen, yâ Rabbel âlemin, onların şerlerinden bizleri masun mahfuz eyle, yâ Rabbi!
Özellikle bu günlerde Sana tevdi etmiş olduğumuz, Senin emanetine bırakmış olduğumuz sevgili annelerimizi, babalarımızı, yâ Rabbel âlemin, meccanen affeyle, yâ Rabbi!
 
Yâ Rabbel âlemin!
 
Onların günahları varsa günahlarını affeyle. Hasenata tebdil eyle. Günahları olmayanların derecelerini yevmen fe yevmen mücdâd eyle, yâ Rabbi!
 
Ve özellikle, yâ Rabbel âlemin, bu okuduğumuz Kur’andan hâsıl olan sevapları kendilerine ilet, yâ Rabbel âlemin! Onları da bu günlerde sevindir, yâ Rab!
 
Yâ Rabbel âlemin!
 
Arkadan bir Fatiha bekleyenlerin de ruhlarını şâduman eyle, yâ Rab!
 
Yâ Rabbel âlemin!
 
Bizi Kur’ansız, imansız eyleme, yâ Rab!
 
Dualarımızı “fe tekabbelehâ Rabbuhâ bi kabulin hasenin” sırrına ilhak ile kabul eyle!
 
Allahümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve neûzu bike min şurûrihim. Allahümmeşgilizzâlimine bizzâlimin. Ve ahricnâ min beynihim gânimîne sâlimîn.
 
Allahümme innî es’elüke ve etevvecehu ileyke bi nebiyyike Muhammedin nebiyyin rahme.  Sallallahu teala aleyhi ve sellem.
 
Yâ Muhammedu innî teveccehtu bike ilâ Rabbike fî hâcete fî hazihî
 
Allahümme feşebbihu fiyye
 
Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten ve fil âhirati haseneten ve gınâ azâbennâr.
 
Rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyâtinâ kurrete ayinun vec’alnâ lil muttakîne imâmâ. 
 
Rabbenağfirlî ve li validdeyye ve lil mü’minîne yevme yekûmul hisâb.
 
Allahümme bârik lî fil mevt ve fî mâ bâğdel mevt.
 
Ve sallallahu âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecmaîn.
 
Rabbenâ tekabbel minnâ! Veşmi merdânâ, verham mevtânâ, ve hassıl murâdenâ, yâ Rabbel âlemin!
 
Dualarımızın kabul edilmesi için, huzur ve saadetimiz için, ahirette mutlu olmamız için, Rasulullah aleyhissalatu vesselam efendimizin şefaatine nail olmamız için, şu Ramazanın son cumasından bir sonraki Ramazanlara sıhhat, afiyetle ulaşmamız için ve Rabbimizin rızası için, Cennet, Cemalullah’a kavuşmamız için…
 
EL FÂTİHA!

Top