Muridan
22. eş-Şeyh Nûreddîn-i Şâmî (k.s)

22. eş-Şeyh Nûreddîn-i Şâmî (k.s)

Ariflerin meşhurlarından, evliyanın büyüklerindendir. Şam şehrinde yaşamış ve Meşayıh-ı Kadiriyye’nin önde gelen Mürşid-i Kamillerinden olarak anılmıştır.

Eş-Şeyh Nureddin Şami k.s Hz.leri 1320 li yıllarda dünyaya gelmiş ve1390 sonlarında vefat etmiştir. Tam bir sıdk ve gayretle tasavvuf yolunda çalışarak, Mürşidi Yahya el-Basri (k.s) Hz.lerinin himmetiyle kısa sürede seyrini tamamladı…Herkese örnek olan bir Veli, gönlü Hakk aşkıyla yanık bir zattı…Sohbetleriyle ve halleriyle  zamanında önde gelen  şahsiyetlerdendi…Her an Zikrullah ile safadaydı…Himmeti ali, teveccühü seri , tasarrufu kuvvetliydi. Şam bölgesi velileri arasında mümtaz bir yeri vardı. Teveccüh nurlarıyla çölleri  ve içindekileri aydınlattı. O bölgede bir hidayet meşalesi olmuştu. İnsanlar O’nun sözlerinden, hallerinden, nasihatlerinden faydalanırlardı. Ruhaniyetine selam olsun.Allah (c.c) şefaatine nail eylesin.(Kaddesallahu sırrah’ul aziz)

Top