Muridan
4. Ebû Muhammed İmâm Zeyne'l-Âbidîn (r.a)

4. Ebû Muhammed İmâm Zeyne'l-Âbidîn (r.a)

Tabiinin büyüklerinden, Ehl-i sünnetin baştacı, Abid, Arif, Müttaki, Hakk Aşığı büyük Veli...

666 senesinde Medine’de doğdu. 713 senesinde orada şehid edildi. Eshab-ı Kiram'dan (r.a.) çoğunu görmüştür.  Kendisine mana aleminden "Zeynelabidin" yani ibadet edenlerin süsü, ziyneti denildi. Tasavvuf yolunda çok büyük bir derecesi vardı. Hikmetli sözleri, güzel ahlakı ile insanlara uzun yıllar rehberlik yaptı. Her gün ve gecede bin rekat namaz kılardı. Allah (c.c.) sırrının kudsiyyetini artırsın. Şefaatine mazhar eylesin...

Top