Muridan
10. eş-Şeyhu'l-Efham Ebu Mahfûz Ma'rûf Aliyyü'l-Kerhî (k.s)

10. eş-Şeyhu'l-Efham Ebu Mahfûz Ma'rûf Aliyyü'l-Kerhî (k.s)

Evliyanın büyüklerinden, meşhur Arif, büyük mutasavvıf... Doğum tarihi bilinmemektedir. 815 tarihinde Bağdadda vefat etti. Bağdadın “Kerh” bölgesinden olduğu için “Kerhi” denildi. Maruf-u Kerhi diye meşhur oldu.

Zamanındaki Allah (c.c) aşıklarının efendisiydi. İmam Ali Rıza (rh.a) dan feyz alıp kemale geldi. Pek çok Alim  ve Veli yetiştirdi. Seriyy-üs Sekati Hz.lerinin mürşididir. Fıkıh, hadis,tefsir ve kelamda derin Alimdi. Zamanındaki ehl-i tasavvufun rehberiydi. Ruhaniyetine selam olsun; Allah(c.c) şefaatine nail eylesin...

 

Kıymetli sözlerinden:

 

“Ey nefs!Halis ol ki halas (kurtuluş) bulasın.”

 

“Her kim günde üç  kere “Allah’ım... Muhammed (s.a.s) ümmetini islah et” diye dua ederse abidlerden sayılır...”

Top