Muridan
23. eş-Şeyh Abdurrahmâni’l-Hasenî (k.s)

23. eş-Şeyh Abdurrahmâni’l-Hasenî (k.s)

Meşâyıh-ı Kirâm Efendilerimiz zincirinde altun halkanın 22.cisi olan Şeyh AbdurRahman (k.s) hz.leri 1360 lı yıllarda dünyaya teşrif etmiş ve 1430 lu yıllarda rahmet-i Rahmân’a vâsıl olmuştur.

Seyr-u sülûku Şeyh Nûreddin Şâmi (k.s) hz.lerinin hizmetinde bulunmak ve himmetini almakla tamamlamış, icâzet ve hilâfetle  irşâda memur edilmiştir.Suriye civarında insanları aydınlatan manevi bir meş’ale olmuş; aşk-ı İlâhi yolunu insanlara göstermiş ve o yolda  tâlibleri yürütmüştür.Feyz saçılan sohbetlerinde pek çok kişi velilik mertebesine yükselmiş olup onları da insanları Hak yola davet etmek için görevlendirmiştir. Çok heybetli bir zat olup velâyet nûru simâsında lemeân ederdi. Her hâli zikrullah ile geçerdi. Himmeti kavi,kerâmeti celî bir büyüğümüzdü.Sırrı âlî olsun.Rûhâniyetine selam eder, şefaatine kavuşmayı Rabbimizden niyâz ederiz.

Top