Muridan
26. eş-Şeyh es-Seyyid Abdurrezzaku’l-Hamevî (k.s)

26. eş-Şeyh es-Seyyid Abdurrezzaku’l-Hamevî (k.s)

Suriye'nin Hama şehrinde yaşamış büyük velilerden...15.yy-16.yy aralarında hayat sürmüştür.

Mânevi mertebesi çok yüksek, duası makbul bir zattı.Muhammed Ma'sum-il Medeni (k.s) Hz.lerinin irşad halkasında olgunlaşmış, hilafet almıştır. Feyz saçan bir güneşti. Asrındaki Mürşidlerin hepsi O'nun üstünlüğünü bilirlerdi. Zamanın Aktâbındandı. Teveccühü ile pek çok gafil kimsenin kalbini, zulmet karanlıklarından huzur ve şuhûd ışığına çıkarmıştı.Kâdiri meşâyıhlarının ileri gelenlerindendi.Aşk ,vecd ve istiğrâk hâlinde ileriydi. Zikrullah ile yaşardı.Rûhâniyetine selam, himmeti hazır olsun.Şefaatini Rabbimizden niyaz ederiz. (Amin)

Top