Muridan
27. eş-Şeyh es-Seyyid Hüseyni’l-Ezmirânî (k.s)

27. eş-Şeyh es-Seyyid Hüseyni’l-Ezmirânî (k.s)

Arif-i Billah, Mürşid-i Kamil, Hak aşıklarının büyüklerinden Seyyid Hüseyin Ezmirani (k.s), Hz.leri, AbdurRezzak-ul Hamevi (k.s) Hz.lerinin hizmetinde bulunmuş ve kendisinden icazet almış mana büyüklerimizdendir.

Zamanının manevi direklerinden biri olan Şeyh Hüseyin (k.s) Hz.leri Kurbiyyet-ül Kübra makamında bir veli idi...16.yy. başlarında yaşamış olup yine 1600 lü yılların sonunda Hakk'a yürümüştür. hak aşıklarına uzun müddet rehberlik etmiş, nice veliler,arifler yetiştirmiştir. İlm-i Batında emsalsiz idi...Daimi olarak mücahede ve murakabe ile meşguldü. Her an Hakk Teala (c.c) 'ya müteveccih idi...Sünnet-i Seniyyenin yaşayan ve yaşatan numunesi olan Şeyh Hz.leri Din-i İslam-ı mübini zahir ve batında kamilen uygulamış ve uygulatmış, şeriati ve tarikati hakkıyla yaşamıştır...Rûhâniyetine selam, himmeti hazır olsun...Allah (c.c) şefaatine nail eylesin...Amin...

Top