Muridan

Allah Katında En Sevimsiz Helal

Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- buyuruyor: “Evleniniz, boşanmayınız!.. Zîrâ boşanma dolayısıyla arş titrer…” (Muhtâru’l-Ehâdîsi’n-Nebeviyye, 228)

Top