Muridan
Cenab-ı Mevlayı Görüyormuşcasına İbadet Etmek

Cenab-ı Mevlayı Görüyormuşcasına İbadet Etmek

Cebrail (a.s.)'in bizzat soru sorarak ve cevaplarını tasdik ederek telkin ettiği "Cibril Hadisi" olarak geçen hadisi şerifte biz Müslümanlara; islam, iman ve ihsanın ne olduğunu Resulullah Efendimiz (s.a.v) açıklıyorlar.

 
Ömer İbnü’l-Hattâb radıyallahu anh şöyle dedi:
 
Bir gün Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in huzurunda bulunduğumuz sırada, elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah, yoldan gelmiş bir hali olmayan ve içimizden kimsenin tanımadığı bir adam çıkageldi. Peygamber’in yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini Peygamber’in dizlerine dayadı, ellerini (kendi) dizlerinin üstüne koydu ve:
 
İslam Nedir?
- Ey Muhammed, bana İslâm’ı anlat! dedi.
 
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
 
- “İslâm, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı (tastamam) vermen, ramazan orucunu (eksiksiz) tutman, yoluna güç yetirebilirsen Kâbe’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdu. Adam:
 
- Doğru söyledin dedi. Onun hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Adam:
 
İman Nedir?
- Şimdi de imanı anlat bana, dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
 
- “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gü-nüne inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir” buyurdu.
 
Adam tekrar:
 
- Doğru söyledin, diye tasdik etti ve:
 
İhsan Nedir?
- Peki ihsan nedir, onu da anlat, dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
 
- “İhsan, Allah’a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdu.
 
Adam yine:
 
- Doğru söyledin dedi, sonra da:
 
- Kıyâmet ne zaman kopacak? diye sordu.
 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:
 
- “Kendisine soru yöneltilen, bu konuda sorandan daha bilgili değildir” cevabını verdi.
 
Adam:
 
- O halde alâmetlerini söyle, dedi.
 
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
 
- “Annelerin, kendilerine câriye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, başı kabak, çıplak koyun çobanlarının, yüksek ve mükemmel binalarda birbirleriyle yarışmalarıdır ” buyurdu.
 
Adam, (sessizce) çekip gitti. Ben bir süre öylece kalakaldım. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:
 
- “Ey Ömer, soru soran kişi kimdi, biliyor musun?” buyurdu. Ben:
 
- Allah ve Resûlü bilir, dedim.
 
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
 
- “O Cebrâil’di, size dininizi öğretmeye geldi” buyurdu. (Müslim, Îmân 1, 5. Ayrıca bk. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16; Nesâi, Mevâkît 6; İbni Mâce, Mukaddime, 9)

Top