Muridan

İnsanların Çoğu Dalalettedir - 29.03.2013

Dünya ahiretin tarlasıdır. Hayırlı işler çoktur ama yapıcıları azdır. İnsanların büyük çoğunluğu delalettedir.

Top