Muridan
Ebû Zerr'e (r.a.) Tavsiye

Ebû Zerr'e (r.a.) Tavsiye

Ebû Zerrü’l-Gıfârî der ki: - Yâ Rasûlallâh! Bana, bir tavsiyede bulunur musun?

Rasûlullâh aleyhisselam:

- Bir günah işlediğin zaman, arkasından bir hasene (iyilik) yetiştir ki, onu yok etsin, buyurdu.

- Yâ Rasûlallâh! Lâ ilâhe illallâh, hasenâttan mıdır? diye sordum.

Rasûlullâh aleyhisselâm:

- Evet, o hasenâtın en üstünüdür, buyurdu.

 

(Müsned, V, 169; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, X, 81)

Top