Muridan
Evliyanın Kerameti Haktır

Evliyanın Kerameti Haktır

Son zamanlarda yine tartışma konusu olanlardan biride evliyanın kerameti meselesidir. Akaid kitapları “ve kerametül evliyai hakkun”, evliyanın kerametinin hak olduğunu zikrederler. Cenab-ı Allah Kuran-ı Kerim’de : “Zekeriya (a.s) her ne zaman Onun yani Meryem’in yanına gelirse orada bir rızık bulurdu” buyuruyor.

Peygamberimiz (S.A.V) in mucizelerinden buna benzer çok olay bize kadar gelmiştir. İşte onlardan bir tanesi “Cefne” yani çanak mucizesidir. Bu olay şöyle olmuştur: Peygamberimiz (S.A.V) bir gün acıkmışlardı. Bu halde iken kızı Fatıma’nın evine girer ve ondan yemek isterler. Fakat onun yanında da yiyecek bir şey yoktur. Hz. Fatıma’nın komşusu ona, bir çanağın içine koyarak bir parça et ile iki dilim ekmek gönderir. Bir de ne görsünler toprak çanak et ve ekmekle dolup taşmaktadır.

Mucize peygamberlerden zuhur eder. Hz. Allah’ın yardımıyla meydana gelir. Peygamberlerden bir çoklarının bize kadar gelen mucizeleri vardır. Hz. Davud peygamberin elinde demirin şekil kazanması, Süleyman peygamberin kuşların dilini bilmesi, bir aylık mesafeye bir günün sabahında gidip akşamında dönmesi, emrine rüzgarın verilmesi hep birer mucizedir. Hz. Musa’ya da Cenab-ı Allah dokuz mucize vermiştir. Denizin yarılması, bıldırcın ve kudret helvası, mucizeli değneği, elini koltuğunun altına sokup çıkarınca onların ışıl ışıl nur halinde yanmaları hep birer mucizedir.

Hz. Allah peygamberlerini bu olağanüstü kuvvetlerle te’yid ettiği gibi sevdiği evliyasına da kerametler vermiştir. Sahabelerden de kerametler nakledilmiştir. Hz. Ömer’in hutbede iken ta İran içlerinde savaşan ordu kumandanına seslenmesi ve kumandanın da bunu duyması ile karşı bir manevra ile yenilmekten kurtulması bilinen bir hakikattir. Geçmiş ümmetlerden kendilerine kerametler verilenler vardır. İşte Abid Cüreye hadisesi ve daha başkaları … Şimdi bazıları tasavvufa dil uzatarak, sapık evliyacılar ortaya çıkarak keşf ve kerametle meşgul oluyor diyorlar. Güya bu yolu hor ve hakir gösterme sevdasına kapılıyorlar, farkında olmadan kendi kendilerini tehlikeye atıyorlar.

Şimdi bu kerametleri kaynaklara inerek inceleyelim ki kimsenin itirazı şüphesi kalmasın. Tabii ki zamanımıza kadar Abdulkadir Geylani, Şahi Nakşibendi ve benzeri veliyullahın bir çok kerametleri nakledilmiştir. Dinimizde yalan söylemek haram ve yasak olduğuna göre biz onların doğru söylediğini kabul ediyoruz. Ve evliyanın kerametlerine de inanıyoruz. Nitekim Kehf Suresinde Hz. Hızır’ın olayı da bir keramettir.                                        

                           

 Abdullah Demircioğlu 

Top