Muridan
Batmayan Güneş

Batmayan Güneş

Evliyalar Sultanı Pirimiz (k.s.a.), mîlâdi 1165 senesinde fâni dünyadan zâhiren ayrılmıştır. Fakat mânevi olarak tasarrufu hayatındaki gibi sürmektedir ve kıyamete kadar sürecektir..

Kurmuş olduğu Kâdiri tarikatı; yüzlerce yıldır Dîn-i İslâm-ı Mübînin sarsılmaz kalesi olarak, mü'minlere feyz vermeye, huzur menbaı olmaya devam etmektedir... Cenab-ı Allâh (c.c) sırrının kudsiyyetini artırsın, mânevi evladlarını ziyâde eylesin. Bizleri O'nun nurlu yolundan ayırmasın. Burada teberrüken Hz.Pir (k.s.a.) Efendimizin bir şiirini siz kıymetli ziyâretçilerimize sunuyoruz....

MÜRÎDÂN SİTE YÖNETİMİ


 

 

O'NUN (k.s.) MUKADDES ANISINA!

Sevdânın ilk durağındaki tatlılık var ya,
Benim hazzım ondan daha tatlı ve daha lezzetlidir...
Ya da visalde çok özel bir hâl vardır ya,
Benim hâlim ondan daha azîz ve yakındır...
Bana günler bağışlandı, saflığın başlangıcı günler,
Helâl ve içmesi tatlı su kaynakları...
Her türlü cömertliğe muhatap oldum,
Hiç kimseye olmadığı kadar...
Ben, arkadaşına korku olmayanlardanım.
Zaman şüpheli, insan kaçtığı yeri bilmiyor...
Kavmin her türlü yüce rütbeden nasîbi var ve
Her ordunun dayandığı bir kuvvet olur...
Ben şakıyan bülbülüm, ağaçları doldururum şarkılarla...
Yükseklerde ise Bâz-ı Eşheb'im...
Muhabbet ordusunu irâdem altına aldım, itaatle,
Okumu nereye atsam isâbet eder,
Ne bir amel, ne de bir ümîdim var...
Bir va'd bekliyor ya da gözlüyor değilim...
Rızâ meydanlarında bol bol nasîpleniyorum,
Tâ ki, hiç kimseye bağışlanmayan bana verildi...
Zaman, işlenmiş elbise gibi değişti...
"Bizler, zamanın en iyisiyiz" diye övünürsünüz...

Evvelkilerin güneşi battı ve gitti,
Bizim güneşimiz batmayacak ebedi,
Gökyüzünün en yüce yerinde...

HZ. ABDULKÂDİR GEYLÂNİ (k.s.)

Top