Muridan

Firdevs Cennetlerinde Ebedi Kalacaklar 05.11.2021

“İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü "Lâ ilâhe illâllâh" (Allah"tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir şubesidir.” (N5008 Nesâî, Îmân, 16)

Top