Muridan

Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Gel Gör Beni Aşk Neyledi - kendi sesinden 09-07-2013 tarihinde Nevşehir Kozaklı da kaydedilmiştir.

Gel Gör Beni Aşk Neyledi
Tairh: 09-07-2013

Yar: Katre Otel - Türkiye

Top