Muridan
Hakk Yoluna Kurban Olabilmek

Hakk Yoluna Kurban Olabilmek

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, bütün Müslümanlara ve bütün insanlara hayırlar getirmesini Cenâb-ı Allah’tan temenni ediyoruz.

Rabbimiz Livâü'l-Hamd sancak-ı şerifi altında toplanmayı nasip eylesin.
Allah Rasûlü’nün ailesi bir kurban kestiğinde etleri hemen fukaraya dağıtıyor, Peygamber (s.a.v) Efendimiz kurbandan geriye ne kaldığını sorup da:
“-Sadece bir kürek kemiği kaldı.” Cevabını aldığında:
“-Desene o kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu.” (Tirmizî, Kıyamet, 33/2470) buyuruyor.
İşte Allah Rasûlü’nün bu nebevî ahlakından hisse alarak, insanın kendisine ait olacak asıl servetin, ahirete gönderebildiği hayırlar olduğunu da bu bayramlar vesilesi ile idrak edelim.
**
...İbrahim'im, Cebrail'e hiç ihtiyacım kalmadı, 
Muhammed'im dosta gidem, ben tercümanı n'eylerim. 
İsmail'im, Hak yoluna canımı kurban eylerim, 
Çünkü bu can kurban sana, ben koç kurbanı n'eylerim..

Top