Muridan

Hatme Hace - Nevşehir-Kozaklı 11.07.2011

Cennet ehli, başka hiçbir şeye değil, sâdece, dünyâda Allâh’ı zikretmeksizin geçirmiş oldukları anlara hasret ve nedâmet duyarlar! (Heysemî, X, 73- 74)

Top