Muridan

İki Nimet, Sıhhat ve Boş Vakit - 23.12.2023

Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır.(Câsiye Suresi, 13. ayet)

Top