Muridan
Hakem Olayı ve İmam-ı Âzam

Hakem Olayı ve İmam-ı Âzam

Peygamber Efendimizin vefatlarından sonra, İslam düşmanları, Müslümanların arasındaki iman birliğini bozmak istedi. Abdullah ibni Sebe isimli Yemenli bir Yahudi, Müslümanlar arasında ilk fitneyi çıkardı. Hazret-i Osman'ın şehid edilmesine, Cemel ve Sıffin savaşlarının meydana gelmesine sebep oldu.

 Bilahare, Hazret-i Ali, Hazret-i Osman'dan sonra halife olunca, iki taraftan toplam 70 bin kişinin şehid olduğu Sıffin savaşı sonunda, olayın çözülmesi hakemlere bırakılmıştı. Bazı kimseler hakem olayına karşı çıkıp, Hazret-i Ali'den ayrıldı. Bunlara "Harici" dendi. Bunlar her iki tarafa da kötü söz söylediler. Büyük günah işleyen kâfir olur dediler.

 Devlete isyan eden Dahhak bin Kays el-Harici, silahlı adamları ile bir gün İmam-ı a’zamın yanına gelip der ki:
 - Hakem olayının uygun olduğunu söylediğin için tevbe ediyor musun?
 - Siz beni öldürmek için mi geldiniz, yoksa hakkın ortaya çıkması için mi?

 - Maksadımız öldürmek değil, âyet ve hadislerle hakkın ortaya çıkması için geldik.
 - Siz de âyet ve hadisten nakil yapacaksınız ben de. Fakat kimin haklı olduğunu nasıl anlayacağız? Bir jürinin bizi dinlemesi gerekmez mi?

 - Evet gerekir. Mesela adamlarımızdan şu zat, çok bilgilidir, bunu hakem tayin edebiliriz.
 - Tamam bildirdiğiniz zatı hakem tayin ediyoruz, sizin de buna bir itirazınız var mı?
 - Hayır itirazımız yok, biz de bu zatın hakemliğini kabul ediyoruz.

 İmam-ı A’zam hazretleri son noktayı koyar:
 -Tartışmamız bitmiştir. Siz de hakem tayin etmeyi kabul ettiğinize göre mesele kalmamıştır.

 Dahhak ve adamları bu durum karşısında donup kalmışlardır

Top