Muridan
Onlara, Şehidler Bile İmrenecek!

Onlara, Şehidler Bile İmrenecek!

Sevmek... Sadece Rızâ-i Bârî için sevmek ve bu duygularla karşımızdakine yaklaşmak dünya ve ahiret selameti bakımından elzemdir

Hz. Ömer’in bildirdiğine göre;

Rasûlullâh aleyhisselâm:

“Allah’ın kullarından öyleleri vardır ki onlar, enbiyâ değiller, şühedâ da değillerdir. Fakat kıyamet gününde, Allah katındaki makamlarının üstünlüğünden dolayı kendilerine peygamberler ve şehidler imrenecektir” buyurdu.

“Ya Rasûlallâh! Onlar kimlerdir ve amelleri nelerdir? Bize haber ver de kendilerine sevgi gösterelim” dediler.

Rasûlullâh aleyhisselâm:

“Onlar, aralarında ne bir akrabalık, ne de alış-veriş edecekleri bir mal ilişkisi bulunmadığı halde, sırf Allah revhi ile Allah’ta birleşip sevişenlerdir

Vallahi onların yüzleri nûrdur. Kendileri de nûrdan bir minber üzerindedirler.

İnsanlar korktukları zaman onlar korkmayacaklar, insanlar mahzun oldukları zaman onlar mahzun olmayacaklardır” buyurdu ve şu âyeti okudu.

“Haberiniz olsun ki, Allah’ın velî kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun bile olmayacaklardır.” (Yûnus, 62) (1)(1) Taberî, Tefsîr, XI, 132; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, I, 5.

Top