Muridan

İnsanın Yaradılışı, Kaza ve Kader

"Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın." Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler.(Hicr-29,30)

Top