Muridan
Sohbet-i Rasûlullâh'ın (s.a.s) Feyzi

Sohbet-i Rasûlullâh'ın (s.a.s) Feyzi

Bir keresinde Ebû Hureyre (r.a): “Ey Allah Rasûlü! Sizin huzurunuzdayken dünya bize hiç geliyor, aklımızın ucundan bile geçmiyor.

  Bir keresinde Ebû Hureyre (r.a):

  “Ey Allah Rasûlü! Sizin huzurunuzdayken dünya bize hiç geliyor, aklımızın ucundan bile geçmiyor. Ama eve gidip de çoluk çocu­ğumuzun arasına girince durum değişiyor” dedi.

  Hz. Peygamber aleyhisselâm:

  “Eğer aynı hal devam etseydi, melekler sizi ziyarete gelirdi” buyurdu.(1)

  Bir keresinde Hanzala (r.a), Allah Resûlü'nün mübarek huzuruna geldi ve:

  “Ey Allah Resulü! Ben münafık oldum: Mübarek huzurunuzda siz cennet ve cehenne­mi anlatırken onların hepsi gözlerimin önüne geliyor. Ama çoluk çocuğumun ara­sına katıldığım zaman hepsini unutuyorum” dedi.

  Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem: “Eğer dışarı çıktıktan sonra da buradaki haliniz aynı şe­kilde devam etseydi, melekler sizinle tokalaşırdı” buyurdu.(2)  (1) Tirmizî, Kıyâmet, 59, Cennet, 2; İbn-i Hanbel, 2, 305.
  (2) Tirmizî, Kıyâmet, 59; Müslim, Tevbe, 12, 13; İbn-i Mâce, Zühd, 28; İbn-i Hanbel, 2, 305.

Top