Muridan

Kalbin Mahiyeti-1

Abdulkadir Geylani Hz. - Kalbin Mahiyeti - 1 Bu konuşma Cuma sabahı medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 12 Zilhicce 545 Milâdî 1150

Top