Muridan

Kur´an Okunduğu Zaman Can Kulağıyla Dinleyin

Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nâil olasınız. (A' râf Suresi 204. ayet)

Top