Muridan
Muaz b. Cebel'e (r.a.) Tavsiye

Muaz b. Cebel'e (r.a.) Tavsiye

Muaz b. Cebel der ki: “Ya Rasûlallah! Bana bir tavsiyede bulun.”

  Rasûlullah (s.a.s.): “Elinden geldiği kadar, Allah’a karşı takvalı ol! Bulunduğun her taşın ve her ağacın altında Allah’ı zikret. İşlediğin kötü işten dolayı da, gizlisine gizlice, açığına açıkça tevbe et!” buyurdu.

  Yine Muaz b. Cebel'den: “Rasûlullah aleyhisselam ‘Cennet halkı, dünyada iken Allah’ı zikretmeksizin geçirmiş oldukları saatlerden başkası hakkında hasret ve nedamet duymayacaklardır’ buyurdu.”

  (Ebû Bekir Ahmed b. Muhammed, Amelü’l-Yevm velleyle, s.12; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, C.10, s.73 vd.)

Top