Muridan
Amcasına Rağmen

Amcasına Rağmen

Tarık b. Abdullah el-Muharibî, bir müşahedesini şöyle anlatır: “Rasûlullah’ı (s.a.s) Zü’l-Mecaz panayırında görmüştüm. Kendisinin üzerinde kırmızı bir cübbe bulunuyor, en yüksek sesiyle:

‘Ey insanlar! ‘Lâ ilahe illallah / Allah’tan başka hiçbir ilah yok!’ deyiniz de, kurtulunuz!’ buyurarak sesleniyordu.

Bir adam da elindeki taşla, onu takip ediyor ve:

‘Ey insanlar! Sakın ona itaat etmeyiniz! Çünkü o bir yalancıdır!’ diyerek bağırıyordu.

Attığı taşlarla, Rasûlullah’ın (a.s) ayak bileklerini kanatmıştı.

Oradakilere, Rasûlullah (a.s) hakkında:

‘Kimdir bu zât?’ diye sordum.

‘Bu, Abdulmuttalib oğullarından bir gençtir!’ dediler.

‘Ya onun ardına düşen ve ona taş atan da kimdir?’ diye sordum.

‘O da, onun amcası Ebu Leheb Abduluzzâ’dır!’ dediler.”(1)


(1) Dârekutnî, Sünen, III, 44-45, Ebu’l-Ferec İbn Cevzî, el-Vefâ, I, 182, İbn Esîr, Usdu’l-Gâbe, III, 71, Alâüddin

      Ali, Kenzu’l-Ummâl, XII, 49, Halebî, İnsânu’l-Uyûn, II, 153-154.

Top