Muridan
Namazı Hafife Alanlar...

Namazı Hafife Alanlar...

Yüce Kitabımız, namazı hafife alanlara ve onu kasıtlı olarak kılmayanlara şu âyetlerle sesleniyor: 38. Herkes kazandığına karşılık ir rehindir. 39. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. 40, 41, 42. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: "Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?" 43. Onlar şöyle derler:

..."Biz namaz kılanlardan değildik."   
44. "Yoksula yedirmezdik."   
45. "Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalardık."   
46. "Ceza gününü de yalanlıyorduk."   
47. "Nihayet ölüm bize gelip çattı."   
48. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.   
49. Böyle iken onlara ne oluyor da, öğütten yüz çeviriyorlar?   
50, 51. Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.   
52. Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.   
53. Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar.   
54. Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur'an) bir uyarıdır.   
55. Artık kim dilerse ondan öğüt alır.   
56. Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya (kendisine karşı gelmekten sakınılmaya) ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır.
 
Müddessir Sûresi, 38-56. Âyetler

Top