Muridan

Tarikat, Tasavvuf Ayrı Bir Neşvedir

Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler. (Yûnus Suresi, 62)

Top