Muridan

Resûl-i EkreminTâiflileri İslâma Daveti

Resûlullah, peygamberliğinin onuncu yılının şevval ayında (Ocak 620) de yanına Zeyd b. Hârise’yi alarak Tâif’e gitti. Ancak Hz. Peygamber’in davetine karşı çıkan Tâifliler kendisiyle alay edip onu taşlattılar. Resûlullah, Tâif’te yaşadıklarının kendisi için Uhud gününden daha şiddetli olduğunu söylemiştir. (Buhârî, “Bedʾü’l-ḫalḳ”, 7; Müslim, “Cihâd”, 111)

Top