Muridan

Sana Esirim - şiir

Çarpar yüreğim, Saatim çeyreğim, Hakk’dan dileğim, Sana esirim.

Top