Muridan
Şeyh Ziyauddin Abdurrahman Halis Talebani´den Nasiihatler

Şeyh Ziyauddin Abdurrahman Halis Talebani´den Nasiihatler

Şeyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefatına yakın oğlu Şeyh Ali’ye yazmış olduğu nasihâtnâmesinin tercümesi

Ey Evladım!
 
Senin Allah Teâlâ’dan sakınman ve ona itaat etmen gerekir. Allah’tan başka hiç kimseden korkma ve ondan başkasından bir şey bekleme. Bütün ihtiyaçlarını ona havale et ve ondan iste. Allah’tan başkasına ülfet etme. Ondan başkasına itimad etme.
 
Din-i İslâm’ın sınırlarını muhafaza etmeni sana tavsiye ediyorum. Allah Teâlâ seni ve bütün Müslümanları muvaffak kılsın.
 
Bilesin ki, tarîkatımız Kur’ân-ı Kerim ve sünnete, gönlün selametine; nefsin ve elin cömertliğine; yüzün güleçliğine; hayrı yayıp çoğaltmaya; cefayı defetmeye; eziyetlere katlanmaya ve ihvanın hatalarını görmemeye dayanmaktadır.
 
Sana fakrı korumanı, kardeşlerinle iyi geçinmeni, din işlerini terk etme hususu hariç husumeti terk etmeni ve başkalarını kendi nefsine tercih etmeni tavsiye ediyorum.
 
Tasavvuf, kîl u kâl değildir, ancak o açlığa sabır, dünyayı terk, şehvetleri kesmektir. Sana ihlâs gereklidir, o da halkı unutup devamlı olarak Hakk’ı görmektir.
 
Fakirlere hizmet etmelisin. Bu da üç şeyle olur: tevazu, güzel ahlak ve cömertlik. Bunlar benim sana, kardeşlerine, mürid ve fakirlerden (Allah Teâlâ bunların sayılarını çoğaltsın) bunu işitenlere vasiyetimdir.
 
Allah Teâlâ bizleri ve sizleri burada açıklanan hususları yerine getirmeye muvaffak kılsın.
 
Âmin.
 
 
 
*Terzibaşı, Kerkük Şairleri, s.61.

Top