Muridan
Hz. Osman b. Affan'ın Müslüman Oluşu

Hz. Osman b. Affan'ın Müslüman Oluşu

Fil Yılından 6 yıl sonra Mekke’de doğmuştur. Hz. Ebû Bekir’­in dâvetiyle müslümanlığa girenlerin ilki ve ilk 15 müslümandan biri olarak bilinir. Kureyş’in ileri gelenlerinden olup; zenginliği, cömert­liği, tevazu ve olgunluğu ile tanınan bir zât idi.

 

Bir gün Hz. Ebû Bekir, O’na: “Ey Osman! Sen aklı başında bir insansın, hak ile bâtılı ayırdedecek durumdasın. Görmez, işitmez, kimseye fayda ve zarar vermez birkaç taş parçasını tanrı edinmen doğru mu?” dedi. Osman b. Affan: “Ebû Bekir, doğru söylüyor, ger­çeği ifade ediyor” diye içinden geçiriyordu ki, Hz. Ebû Bekir davetini yaptı: “Ey Osman!” dedi, “O halde sana bir hususu ileteyim. Hz. Mu­hammed (s.a.v.), Yüce Allah tarafından bütün insanlara peygamber gönderildi. O’na inanmakta sakın tereddüt etmeyesin!”

Anlatıldığına göre tam bu sırada Hz. Peygamber, Hz. Ali ile ora­dan geçiyordu. Hz. Ebû Bekir, Hz. Peygamber’in yanına giderek ih­timal ki, durumu anlattı. Peygamber Efendimiz de yanlarına gelerek: “Ey Osman! Cenâb-ı Hak, seni Cennet’ine dâvet ediyor, sen de bu dâvete koşarak uy. Ben, hakikaten sana da, bütün yaratılmışlara da peygamber olarak gönderildim” deyince Hz. Osman, müslüman oldu.

İbn Sa’d’ın, “Tabakât”ında naklolunduğuna göre ise Hz. Ebû Be­kir’in davetini müteakip Osman b. Affan (r.a.); Talha b. Ubeydullâh ve Zübeyr b. el-Avvam Hazretleriyle Resûlullâh’ın huzuruna vardı­lar. Peygamber Aleyhisselâm, onlara İslâm’ı anlattı, Kur’ân-ı Kerîm’den âyetler okudu ve müslüman oldular.

Hz. Osman, İslâm’a girdikten sonra amcası Hakem b. Ebî’l-As, ön­ce ihtiyaçlarını karşılamayı kısıtlayarak İslâm’dan döndürmeye ça­lıştı. Bunu başaramayınca ellerini, ayaklarını iplerle bağladı, boğucu duman koklattı ve: “Demek sen atalarının yolunu bırakıp da yeni gelen bir dine girersin ha! Şayet bu dini terketmezsen, seni iplerle sürekli bağlı tutacağım!” dedi. Hz. Osman ise: “Vallahi ne yaparsan yap, ebediyyen bu dini terketmem, ondan asla ayrılmam” cevabını verdi. Hakem, O’nun sebatını görünce salıverdi.

 

Top