Muridan
Tesbih Üstüne Tesbih Verme Hususu

Tesbih Üstüne Tesbih Verme Hususu

Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri tespih üstüne tespih verme hususunda yapmış olduğu konuşmasının birinde şöyle bir misal verdi:

Diyelim ki fa­lanca bir okulda kayıtlısınız. Orada okuyorsunuz. O okulda bir müddet tahsil yaptınız. Sonra başka bir okula kayıt yaptıracaksınız. O kayıt yaptıracağınız okulun müdürü bir yere kayıtlı olduğunuzu biliyorsa, "Falanca kayıtlı olduğunuz okuldan bize, kayıt yaptırabilmeniz İçin, o okul müdüründen müsaade belgesi (kayıt için ge­rekli olan çıkış belgesini) getir" der. Yoksa "Onu bırak, bize gel." gibi yersiz ve noksan söz edilmez. Tespih üzerine tespih verilmez. Çatal kazık yere batmaz. Batmayacağı ve bir müridin iki şeyhi ola­mayacağı hususu daha açık bir şekilde meşhur Miftahil Kulub ki­tabında bu bahis güzelce açıklanmış. İsteyen oradan bu malumat alsın, derdi. Ve ilave ederek "Ancak şu aşağıdaki hususlarda de­ğişiklik yapılabilir:

Bir Müslüman bir yerden bir tespih tarifi alır ama bir türlü feyiz alıp okuyamaz. Sonra da tespihleri okumayı bırakır. İşte bu du­rumda olan her nasılsa oradan tespih tarifi almış fakat onun orada kısmeti yoksa bu yüzden oranın tespihlerini okuyamıyorsa o Müs­lüman kendi istek ve iradesi ile başka bir şeyhten yeniden tespih alabilir:

Tarikat-ı Aliyye'yi bir asker topluluğuna benzettiğimize göre ve as­kerlikte çeşitli rütbeler olduğuna göre genelkurmay başkanı rüt­besinde bir evliya kendisine bağlı diğer komutanların hizmetinde olan herhangi bir er veya subayı komutanından isteyerek bu eri veya subayı kendi hizmetine atadığını söyleyerek genelkurmay karargâhına gönderilmesini emir buyurursa, tabii o komutan "Başüstüne"  der ve o istenen eri veya subayı genelkurmay karargâhına gönderir bu şekilde değişme olur.

Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretleri bir de kendi vazifelileri arasında cereyan eden bir husus olmuş ki "Oğlum, birinin tespih tarif ettiğine öbürü iliş­mesin. Bu mürid çalmaya benzer" dedi.

 

Kaynak: ``Halisa ve Seçkinleri´´ Vesile olanlara teşekkürü borç biliriz.

Top