Muridan
Mustafa Hayri Öğüt'ün (k.s) İhvanlara Tavsiyeler

Mustafa Hayri Öğüt'ün (k.s) İhvanlara Tavsiyeler

Evladım! Dünya ve ahret saadeti ancak Allah’ı zikirdedir. Allah’ın zikrini yapanlar dünya ve ahret selamet ve saadetine ererler. Şeriatla tarikatla amel edenler muvaffak olurlar. Yolumuz, şeyhimiz, mürşitlerimiz, pirlerimiz büyük zatlardır. Kuvvetli bir yoldur. Büyük bir caddedir. Çalışan mahrum kalmaz, inşallah. Hem dünyada, hem ahrette. Yaramazların, bozguncuların anlattıklarına aldanmayın. Çatal kazık yere batmaz. Şâh Abdulkâdir Geylânî’den rucû‘ eden (dönen) mürit kolay, kolay felah bulmaz. Giderse kolay, kolay iflah olmaz… Siz bilmezsiniz, bu yolun birçok halleri var.

 Sonra varlık ve benlik için değil de, evvel Allah’ın izniyle benim şeyhim 12 tarikten mezundur. 12 tarikten de bana izin vermiştir. Yani 12 tarikten irşada memurum. On başı, çavuş falan filan değil… 12 tarikten mezunum.
 

 Ama asıl işlettiğim tarik; Kâdirî, birinci Kâdirî…
 

 Bütün tarikatlar haktır. Hakk’a giden yoldur. Lakin en büyüğü, en alası, en kuvvetlisi Tarik-i Kâdirî’dir. Şâh Abdulkâdir Geylânî gibi bir veli ne gelmiş, ne gelir.

 Siz bilmezsiniz, bu yolun birçok halleri var.

 Ben 12 tarikten izinliyim, 12 tarikte mezunum. Sonra bizim kolumuz, elhamdülillah çok yüksek bir koldur. Pirimiz de bütün evliyanın başı, reisi… Onun halifeleri de, hep zamanın kutupları. Onun için de mürşid-i azam, büyük mürşitler Peygambere vekâlet yapmışlar. Hep Kutbu’l-Aktab’tan gelip Kutbu’l-Aktab’a gider.

 Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve selleme senelerdir vekâlet, naiblik yaparım elhamdülillah… 40 senedir bu yolda çalışıyorum. Yolumuz, hak yoldur. Çok kuvvetli bir şeyh vermiş. Pirimiz zaten pirlerin başı, evliyaların reisidir.

  Bu Kâdirî’ye yapışın, çalışın inşallah feyz-yâb olursunuz. Onun bunun, şunun bunun anlattıkları nefsanî, şeytanî insanların sözlerine aldırmayın.

 Beni anladın, değil mi? İnsanın gözü açık olursa açık olur.

 Bu aciz, bu fakir… Hakiki mürşit, şeyh elinden tutmuşum. Pirim de yüksek, mürşitlerim de çok yüksek elhamdülillah. Bize yapışan, tarik ile gidenler Allah, Rasûl ve Pirimizden, Şeyhlerimizden feyiz alırlar inşallah.

 Hiç şüphe etmesinler. Tarikimiz, yolumuz, halimiz, ahvâlimiz mükemmeldir elhamdülillah.

 Hepsi paşa, generaldir; yüksek veliler, yüksek meşâyıhlar Peygamber sallallâhu aleyhi ve selleme senelerce vekâlet etmiş, nâib; Peygamber vekilliği yapmış, generallik, manevî paşalık kazanmış veliler...

 Bizim silsilemiz böyle, zincirimiz böyle gider elhamdülillah.

 Anladın mı?

 Toplantılarımıza, halaka-ı zikre her hafta, hafta da bir iki gün devam ediniz. 

Top