Muridan

Ahiretteki Pişmanlıkların Telafisi Yoktur 19.09.2014 Hutbe

Hocamız hutbesinde dünya hayatının faniliğini, boşa geçen zamanın israf olduğunu, ahiretle ilgili hususların telafisi olmadığını... anlatarak ikazlarda bulunuyor. Kurbana ilişkin hatırlatmalarda bulunuyor.

Hocamız hutbesinde dünya hayatının faniliğini, boşa geçen zamanın israf olduğunu, ahiretle ilgili hususların telafisi olmadığını... anlatarak ikazlarda bulunuyor. Kurbana ilişkin hatırlatmalarda bulunuyor.

"Onlardan birine ölüm gelince: 'Rabbim! Beni geri çevir, belki, yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim' der. Hayır; bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır." Mu´minun Suresi 99,100

Top