Muridan
Veliler Hakkında Bir Nükte

Veliler Hakkında Bir Nükte

Allah (c.c), bazı sevdiği kimseleri diğerlerinin ayıplarına vakıf kılar. Söylenen yalanları, şirki, küfür yollarını sezer. O velî bunlara dayanamaz, kızar bağırır.

Bu yaptıkları haliyle Allah (c.c) için olur. Evvela içten kızar, sonra dışa vurur. Bu durum onu rahatsız eder. Söylenmeye başlar. O kötülükleri bir bir sayar döker:

 

“Böyle müslümanlık olmaz.”

“Bu işleri yapanlar şeytandır, şeytan da Allah’ın (c.c) düşmanıdır.”

 

Gibi birkaç kelam sarf eder. Sonra devamla:

“Yapılan bu işler ancak münafıkların yapacağı iştir. Münafıklar, cehennemin en dibine gireceklerdir.”

Şeklinde söylenir durur…

 

Bu sözler, o velînin ağzından böylece çıkmaya başlar. Bu sözler, onun veliliğine bir zarar vermez. Aksine bu sözler, onun tam bir velî olduğuna delil sayılır.

 

O, kendiliğinden konuşmaz. İlahî tecelli onu içine almıştır. O yaptığı işi ilahi tecelli ile yapar. Kaderle hareket eder.

 

Sözlerini söylerken bazılarının yüzüne karşı, bazılarının da ardından söyler. Ardından söylenince hoşa gitmeyenler için dedikodu yapılır. Bu dedikoduları önlemek için o velînin aleyhine söz sarfedilir:

“Bu bir velîdir, neden gıybet eder durur? Onların bu sesine karşılık susmak, belki daha hayırlıdır.”

 

Sonra dışarıda insanlar gücenir. İç âlemde Allah (c.c) razı olmaz, darılır.

“Zararı faydasından çoktur.”

 

Mealinde buyrulan ayetin hükmü altına girer bu işler.

O velîye burada düşen vazife, şeriata uymaktır. Onun emrine göre hareket etmektir.

 

Tevbe etmeli, yaptıklarını Allah’ın (c.c) ve Peygamberin (SAV) emirlerine göre yürütmeli. Bu iş o velî için biraz zor olur, ama öbür şaşkınlar için iyi olur. Çünkü bir kimsenin ne kadar kötülüğünü yüzüne vurursan fenalık o kadar artabilir.

 

Doğru yola ancak Allah (c.c) hidayet eder.

Top