Muridan
20. eş-Şeyh Osmânü'l-Geylânî (k.s)

20. eş-Şeyh Osmânü'l-Geylânî (k.s)

Evliyanın büyüklerinden Şeyh Osman hz.leri seyr-u süluku Şeyh Abdurrrezzak Hz.lerinden tekmil etmiştir.12.yy. ortalarında doğmuş olup, 13 yüzyılda vefat etmiştir.

Zamanındaki Mürşidler içinde çok ileri derecede idi. İlm-i ledünnide emsalsiz bir ferd-i Kamildi.Kur’an ve sünnete sımsıkı bağlı, makamı yüce bir Allah dostu idi. Huzurunda Hak aşıkları feyzle dolar taşarlardı. Harikulade haller sahibiydi. Üstün himmeti vardı. Pek çok kimsenin vasıl-ı ilallah olmasına sebeb olmuştur. Tarikat-ı aliye-i Kadiriyye’nin şanı yüce Kutublarından biriydi. Allah (c.c) şefaatine nail eylesin. Kaddesallahu esrarehum.

Top