Muridan
24. eş-Şeyh Burhaneddîni’z-Zencerî (k.s)

24. eş-Şeyh Burhaneddîni’z-Zencerî (k.s)

Âriflerin ileri gelenlerinden, büyük Mürşid, Hakk dostu Şeyh Burhaneddin Hz.leri Irak bölgesinde yaşamış Meşâyıh-ı Kirâm Efendilerimizdendir.

14. yy başlarında doğmuş ve yine aynı yüzyıl sonlarında Hakk’a yürümüştür.Kâdirî yolundan sülûku Şeyh AbdurRahman-il Haseni (k.s) hz.lerinden tamamlamıştır. Gayet hoş sözlü, tatlı dilli, firâseti kuvvetli bir zâttı. Diğer bölgelerden akın akın ziyaretine gelir,feyz alınırdı. Hakk aşkıyla dopdolu bir veli idi. İlm-i ledünde bahr-i muhit idi. Berrak bir feyz deniziydi. Zikir ve Kur’an gıdası, sünnete uymak nûru idi. Zamanın Kutublarından biri de bu zat-ı şerif idi. Rûhâniyetine selâm ,himmeti  hazır olsun.Allah (c.c) şefaatine  nâil eylesin .(Amin)

Top