Muridan
28. eş-Şeyh es-Seyyid Ahmed-i Hindi’l-Lahorî (k.s)

28. eş-Şeyh es-Seyyid Ahmed-i Hindi’l-Lahorî (k.s)

Evliyanın büyüklerinden, Arif-i Billah Şeyh Ahmed Hindül Lahuri (k.s) Hzleri, sadat-ı kiramdan Şeyh Abdürrezzaku'l-Hamevî (k.s) Hzlerinin neslindendir.

Bu zat da Pir Abdülkadir Geylani (k.s.a) Efendimizin mübarek ahfadındandır. Şeyh Ahmed (k.s) Hz.leri manevi alemde yüce bir şahsiyyettir. Tomar-ı turuk-u Aliyede geçen anlatışla kendisi zamanın en büyük Kutublarından idi. Manevi bir işaretle Hindistan’dan Bağdat'a, oradan Karadağ'a gelerek Şeyh Mahmud (k.s) Hz.lerini irşad etmiş, emaneti kendisine devretmiştir. Keşf-ü kerameti zahir bir zat idi. Kendisinin şehid edileceğini bildirmiş ve bildirdiği şekilde şehid edilmiştir. Türbesi ziyaretgahtır. Allah (c.c) şefaatine nail eylesin. Amin.

Top