Muridan
29. eş-Şeyh Mahmudu’z-Zengeniyyi’t-Talebânî (k.s)

29. eş-Şeyh Mahmudu’z-Zengeniyyi’t-Talebânî (k.s)

Şeyh Mahmud Hz.leri hicri 1130 senesinde Karadağ'da doğdu. Zahiri ilimleri tahsilden sonra, ibadet ve mücahede ile meşgul olarak, kendisini irşad edecek bir Mürşid-i Kamil arayışına girmiştir.

Bir gün Bağdat'a giden bir kervandaki tanımadığı bir zat O'na ismiyle hitab ederek "Ey Molla Mahmud, sana müjde. Gelecek sene bu ay Evliya zümresine dahil olursun" buyurmuştur. Şeyh Mahmud Hz.leri "Bu size nereden malum oldu?" deyince O zat "Kutb-u Muhteşem, Gavs-ul Azam Pir Abdülkadir Geylani (k.s.a) Efendimiz’i mana aleminde bütün Evliya ile saf bağlamış yürüyor gördüm. Sizde O'nun ardında yürüyorsunuz. Saflarına katılmak için bir adımınız kalmıştı. Bu bir adım bir sene beklemeye eştir" diye buyurdu. Hz. Şeyh müjdelenen vakti gözlemeye koyuldu. Nihayet buyurulduğu vakitte bir Zat-ı Muhteremin iki müridiyle Bağdat istikametinden geldiğini gördü. Edeb ile davet etti ve hizmetlerinde bulundu. Bu zat Kutb-ul Arifin Şeyh Ahmed Hind'il Lahuri(k.s) Hz.leridir. Şeyh Mahmud Hz.leri O Zat’a intisab ederek Tarikat-ı Kadiriyye şerefine mazhar oldu. Canla başla Mürşidine hizmet etmiş, kısa zamanda manevi mertebelerde yükselerek seyr-u sülukunu tamamlamış ve Büyük Veliler kervanına katılmıştır. Din-i İslam-ı Mübin’e hizmet için ömrünü harcamış, sayısız Allah dostu yetiştirmiştir. Hicri 1215 senesinde dar-ı bekaya irtihal eylemiştir. Ruhaniyetine selam, himmeti hazır olsun. Allah şefaatine nail eylesin. Amin.

Top