Muridan

Emanete riayet etmek güvenilir insan olmak -10.10.2014 Hutbe

Hz. Peygamber (sav.) Efendimiz şöyle buyurdu: "Müslüman, müslümananın dilinden ve elinden selamette olduğu kişidir...

Ve onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. Mü´minun 8
Ve onlar ki, kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirirler. Meâric 32 
Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Ahzab 72
***
Müminler güvenilir insanlardır.
***
İman her şeydir.
***
Peygamber efendimizin güvenilirliğini, dost düşman herkes tasdik etmiştir.
***
Hz. Peygamber (sav.) Efendimiz şöyle buyurdu:
"Müslüman, müslümananın dilinden ve elinden selamette olduğu kişidir...
***
Emanete riayet edilmemesi halinde toplumda hemen herkes birbirine kuşkuyla bakacaktır.
***
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur:
"Dört şey her kimde bulunursa katıksız münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy kalmış olur: Konuştuğu zaman yalan söyler, taahhütte bulununca taahhüdünde durmaz, vaat ettiği zaman vadini yerine getirmez, düşmanlık beslediği zaman da haktan ayrılır." 
***
Emanet çok geniş manalar ifade eden bir kelimedir.

Top