Muridan

Peygamber-i Zîşân(s.a.v) BU GECE BİR RÜYA GÖRDÜM buyurdu

Muhterem Hocamız sohbetinde Efendimiz aleyhisselât-u vesselâm’ın Sahîh-i Buhârî’de rivayet edilen (Ta’bîr 48) Peygamber Efendimizin rüyasını anlattığı hadis-i şerifini açıklıyor ve devamında kıyametle ilgili, Rûm Suresi 12. ayet-i kerimesi olan, mealen: "Kıyamet koptuğu gün, günahkârlar ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler." ayetini tefsir ediyorlar.

Top