Muridan
Çorak Gönlümüze Teveccüh Ettiniz

Çorak Gönlümüze Teveccüh Ettiniz

Muhterem Efendi Hazretlerinin çağrısına kulak verip yola râm olan ihvanlarımız ile huzurdaydık...

Çanakkale-Çan, Bursa ve sonrasında Konya-Ilgın da gönülleri şadan eden dolu dolu, "Âşığa Bağdat uzak değildir" denildiği gibi uzakları yakın eden ve âşık olanın yakinini artıran bereketli, feyizli bir program icra ettik hep beraber, hamdolsun.
 
Haydi ihvan koşta gel
Dağı taşı aşta gel
Tevhid elde bayrağın
Devlerle savaşta gel...
 
Beyitlerindeki, mürşidimizin çağrısına uyup davetine icabet eden gönlü güzel ihvanlarımız ile daha bir kaynaştık, hasbihal ettik, ne kadar güzel dostluklarımız, kardeşlerimiz var duyguları ile kucaklaştık elhamdülillah. Öyle inanıyorum ki, hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin (s.a.v) müjdelediği gibi birbirini sadece Allah rızası için sevenlerdeniz, ve Allah Teâlâ´nın: “Nerede benim rızâm için birbirlerini sevenler?  Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün onları, kendi arşımın gölgesinde gölgelendireceğim.” (Müslim, Birr 37. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 53)  nidasına kıyâmet gününde muhatap olanlardan olacağız inşallah.
“İki Müslüman karşılaştıklarında el sıkışırlarsa, birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır.” (Ebû Dâvûd, Edeb 143. Ayrıca bk. Tirmizî, İsti’zân 31; İbni Mâce, Edeb 15)  buyurmuş Peygamber Efendimiz (s.a.v). Niyetimiz halis, yolumuz "Hâlisiye"...
...
Mânevi bir orduyuz
Rabbimizin kuluyuz
Resûlullâha kadar
Hâlisiye koluyuz
...
Yoktur bizde gösteriş
Rabbimize tam eriş
Unutmayız Mevlâyı
Bir soluk alış veriş...
 
Muhterem Abdullah Demircioğlu Efendi Hz. nin dizeleri ne kadar da derin manlar içeriyor. Efendi Hz.nin 4-5 gün gibi kısa bir sürede muhtelif pek çok konuyu işlediği sohbetlerinden ve toplu zikirlerden istifade ettik feyzlendik. Başta zat-ı alilerine ve tüm ihvana çok teşekkür ediyoruz. Rabbimiz sağlık afiyet ihsan eylesin, başımızdan eksik eylemesin. Ömrünü uzun ve bereketli kılsın.
 
Canım efendim lütuf oldu geldiniz
Tekrarı mümkünse her zaman bekleriz
Çorak gönlümüze teveccüh ettiniz
Zümrüd ü Ankâ kuşuna değdi ellerim...
 
 
Bu buluşmalarımızda Cenab-ı Hakk´a kulluğumuz ve bağlılığımız tazeleniyor, niçin var edildiğimizi tekrar hatırlıyor ve ne varsa Rabbimize kullakta var şuuru ile yenileniyoruz. Rabbimizin ve Rasulünün aşk-ı ve muhabbeti ile gönüllerimiz şâdan, kaygudan ayan oluyor muhterem kardeşlerim. Tekrarı nasip olsun.
 
Daha pek çok husus var ama buluşmamızda öne çıkan ve Efendi Hz.nin "andımız" diye ifade ettikleri şiiri ile hitama erdirmek istiyorum, muhabbetle kalın, Allah´a (c.c) emanet olun.
 
Tasavvuf yolunu tuttum giderim
Bütün kötülükleri attım giderim
Zikrullahtan başka zevk yoktur bana
Dünyayı bir pula sattım giderim.
 
Şeyhim, elimden tutmalı benim
Ölünce abası olsun kefenim
Bu yola kurbanım, yansın bedenim
Tenimi bir pula sattım giderim.
 
Istırap yüklü içim yanıyor
Bu yaram acı acı kanıyor
Seviniyorum, bu millet uyanıyor
Uykuyu kalpten attım giderim.
 
Yoluna bağlandım dönmemesine
Yaşarım yaşarım ölmemesine
Ağlarım ağlarım gülmemesine
Kederi önüme kattım giderim.
 
Bir şimşek içinde çakar gürlerim
Dünyaya aldanana bakıp gülerim
Hidayet kader bu, kime ne derim
Kaderi rabbime sattım giderim.
 
Kardeş olalım, huzur bulalım
İffet şerefle gel yaşayalım
Yürü de emaneti biz taşıyalım
Bu feyzi, bu bereketi tattım giderim.
 
Çıkar karşıma bazı engeller
Kırılır anında o nâmert eller
Yağsa yağmurlar aksa da seller
Sürünüp bu yola yattım giderim.
 
Sanmayın pişman olacaksınız
Sanmayın yolda kalacaksınız
Bilin ki siz sorulacaksınız
Aklımla bu yolu tarttım giderim.
 
*müridan

Top